top of page
disclaimer logo.jpg
avrupa-birligi-erasmus3277_edited.jpg

Thematic Awarenessık

logo.jpg Kopyası

İnfo Pack

Original.png

'Thematic Awareness' Tematik Farkındalık

        Akran eğitimi metodolojisine dayanacak olan eğitim, genç mültecileri ve Avrupalı gençleri, akranlarının "öğretmenleri" haline gelerek gençler arasında yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğü önleme konusunda güçlendirmeye yöneliktir. Bu eğitimin yeniliği, mültecilerin kültürel uyum süreçlerini destekleyerek ve karşılaştıkları ayrımcılığı azaltarak sosyal içermelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bunun için, hem genç mülteciler hem de Avrupa ülkelerinin genç sakinleri için sivil ve kültürlerarası yeterliliklerin geliştirilmesini teşvik etmek üzere gençlik eğitimini hedefleyen yenilikçi bir entegre yaklaşım önermektedir.

bottom of page