top of page

Local Leaders For Green Change

 
re-act_logo [Converted].jpg

iNFO PACK

        Antalya, 17 Eylül 2023 - Antalya Değer Yaratanlar Derneği, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanında genç liderlerin yetişmesine destek veren önemli bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Dernek, bugünün zorlu iklim koşulları ve çevresel tehditlerle mücadele etmek için gençlerin gücünü harekete geçirmeyi amaçlıyor.

İklim değişikliği, kuraklık, sel, biyoçeşitlilik kaybı ve diğer çevresel sorunlar dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Antalya Değer Yaratanlar Derneği, bu zorluklarla mücadele etmek ve çözümler üretmek için gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için harekete geçmiştir.

        Dernek, "Yeşil Değişim için Yerel Liderler" adlı bir gençlik programıyla gençleri çevre aktivistleri olarak yetiştirmeye odaklanıyor. Program, katılımcıların çevresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını, doğaya ve topluma saygılı bir bakış açısı geliştirmelerini ve sürdürülebilirlik konusundaki çözümleri keşfetmelerini sağlıyor.

Programın temel bileşenleri şunlardır:

1. Eğitim: Katılımcılar, mevcut ekolojik durum, bilimsel bulgular ve sürdürülebilirlik hakkında derinlemesine bilgi ediniyorlar. AB Yeşil Anlaşması, Döngüsel Ekonomi gibi önemli konular da ele alınıyor.

2. İlham: Program, gençlerin değişim için motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Başarılı yerel çevresel girişimleri ve ilham verici liderleri tanıtarak gençleri etkilemeyi amaçlıyor.

3. Güçlendirme: Katılımcılara, farklı düzeylerde etki yaratma becerilerini geliştirmeleri için pratik araçlar ve beceriler sunuluyor. Ekip çalışması, medya okuryazarlığı, kampanya yürütme, geri bildirim toplama ve kurumlarla işbirliği yapma gibi konular işleniyor.

4. Birleştirme: Program, topluma çevre konusunda duyarlı bir destek sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Gençlerin aynı vizyon ve hedeflere sahip bir ekip oluşturarak bir araya gelmeleri teşvik ediliyor.

Antalya Değer Yaratanlar Derneği, genç liderlerin çevresel sorunlarla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor ve bu program aracılığıyla onları desteklemeye devam edecektir. Gelecekte, Antalya'nın çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanındaki başarılarının artması için bu genç liderlerin katkısı büyük olacaktır.

bottom of page