top of page
disclaimer logo.jpg
avrupa-birligi-erasmus3277_edited.jpg

Peers for Inclusion

 
 
 
logo.jpg

İnfo Pack

Original.png

Description of the project

In 2016 Ofensiva Tinerilor and other project partners completed a research in 5countries on the inclusion and participation of youngsters with visualimpairments in youth and Life Long Learning activities (part of the "Erasmus 4VIP" KA2 project). The results were quite upsetting. For example, as little as 2 to 4percent of youngsters with visual impairments were participating in activitiesconducted by a youth organisation and close to 90% of the youth organisationsdid not provide accessible services to persons with visual impairments. Furtherresearch showed that this is quite a general trend, as in a lot of the EU28 countriesthe participation rate to non-formal activities of persons who have difficulties inperforming basic activities is about half the one of the ones who are not facingthese difficulties (Eurostat). Statistics, own research and observationsindisputably showed that at EU level persons with disabilities have far lessopportunities to get engaged in youth and non-formal education activities thantheir peers with no disabilities."Peers for Inclusion" comes as a response to the identified need in form of aMobility for Youth workers that will take place in Arad Romania.During the training youth workers will learn how to improve the activities thattheir associations are doing so that people facing disability can also participate.They will learn more about what they need to take into consideration whenworking with persons facing disability and especially visual impairments, howthey should act as a sighted guide, how to prepare accessible working materialsand much more.

                                                          Projenin tanımı:
2016 yılında Ofensiva Tinerilor ve diğer proje ortakları 5 ilde bir araştırmayı tamamladı. Görsel engelli gençlerin dahil edilmesi ve katılımı konusunda ülkeler Gençlik ve Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerindeki bozukluklar ("Erasmus 4 VIP" KA2 projesi). Sonuçlar oldukça üzücüydü. Örneğin, 2 ila 4 kadar az Görme engelli gençlerin yüzde 60'ı etkinliklere katılıyordu bir gençlik kuruluşu tarafından yürütülmüştür ve gençlik kuruluşlarının yaklaşık %90'ı görme engelli kişilere erişilebilir hizmetler sağlamamıştır. Ayrıca araştırma, AB28 ülkelerinin çoğunda olduğu gibi bunun oldukça genel bir eğilim olduğunu göstermiştir zorluklar yaşayan kişilerin resmi olmayan faaliyetlere katılım oranı temel faaliyetleri gerçekleştirme oranı, temel faaliyetlerle karşılaşmayanların yaklaşık yarısı kadardır. Bu zorluklar (Eurostat). İstatistikler, kendi araştırma ve gözlemleri tartışmasız bir şekilde göstermiştir ki, AB düzeyinde engelli bireyler çok daha az gençlik ve yaygın eğitim faaliyetlerine katılma fırsatları engelli olmayan akranlarıyla birlikte. "Kapsayıcılık için Akranlar" belirlenen ihtiyaca bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Arad Romanya'da gerçekleşecek olan Gençlik Çalışanları için Hareketlilik. Eğitim sırasında gençlik çalışanları, gençlik faaliyetlerini nasıl geliştireceklerini öğrenecekler. engellilerin de katılabilmesi için derneklerinin neler yaptığını öğrenecekler. Aşağıdaki durumlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında daha fazla bilgi edineceklerdir engellilerle ve özellikle görme engelli kişilerle çalışırken, nasıl erişilebilir çalışma materyallerinin nasıl hazırlanacağı konusunda gören bir rehber olarak hareket etmelidirler ve çok daha fazlası.

bottom of page