top of page

Acerca de

About-Us.jpg

HAKKIMIZDA

Bizler gençlerin; sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesinde katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik  ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz.

 

                Derneğimiz iş adamları, esnaf, öğretmenler, üniversite öğrencileri, kamu eğitim kurumlarında görevli memurlar gibi farklı mesleki geçmişe sahip kişiler tarafından 20 Eylül 2021'de kurulmuştur. Yaşadığımız toplumun ve sırasıyla dünya bireylerinin yaşamlarında değer yaratmanın gerekliliği konusunda hepimiz ortak inancı paylaşıyoruz.

 

                Yüksek kaliteli, kapsayıcı eğitim ve öğretimin yanı sıra enformel ve yaygın öğrenmenin nihayetinde gençleri ve her yaştan insanı demokratik topluma anlamlı katılımları, kültürlerarası anlayış için gerekli nitelik ve becerilerle donattığının ve işgücü piyasasında başarılı bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olduğunun bilincindeyiz.

 

                Gençlerin giderek daha hareketli, çok kültürlü ve dijital hale gelen dinamik olarak değişen bir toplumda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve yeterliliklerle daha iyi donanımlı olmalarını teşvik etme ve sağlama misyonunu taşımaktayız.

 

                Ayrıca, Avrupa'nın gelecekteki sürdürülebilir büyümesi ve uyumu için gerekli olan iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, yapay zeka, robotik, büyük veri analizi vb. gibi ileriye dönük alanlarda dijital beceriler ve yeterlilikler ve beceriler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

                Farklı ülkelerden gençleri örgün eğitim sistemlerinin dışında değişim ve öğrenme için bir araya getirerek tüm misyonlarımızı projelerle gerçekleştireceğiz.

 

PIF of Our Organization

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

Thanks for submitting!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page