top of page
disclaimer logo.jpg
avrupa-birligi-erasmus3277_edited.jpg

Partnership Building Activity

logo.jpg

İNFO PACK

Original.png
        The aim of this PBA is to help the creation of new partnerships anddevelopment of projects between partner organisation. Moreover,there's a direct focus on the networking activities, enablingorganisations to learn more about similar organisations and future 02 partners.

Bu PBA'nın amacı, yeni ortaklıkların oluşturulmasına yardımcı olmak ve ortak kuruluş arasında projelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dahası, sağlanan ağ faaliyetlerine doğrudan bir odaklanma hedefi ve benzer kuruluşların gelecekteki 02 ortaklıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kuruluşların bir araya gelmesi sağlanmıştır.
bottom of page