top of page

Youth and rural community together for environmental education

2023-2-IT01-KA210-VET-000178518

"Girişim Y+R'ye Katılın: Çevre Eğitimi İçin Gençlik ve Kırsal Topluluk Bir Arada" adlı proje, sürdürülebilirlik temasına odaklanan ve iki özel hedefi ele almayı amaçlayan bir girişimdir: gençler ve tarım girişimcileri. Proje, gençlerin sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılıklarını ve dijital becerilerini kırsal alanlardaki tarım işletmeleriyle bir araya getirerek her iki grubun da fayda sağlayacağı bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Gençler:

 1. Sürdürülebilirlik Bilinci: Gençler, sürdürülebilirlik konusunda duyarlıdır ve genellikle internetten bilgi edinirler, gösterilere katılırlar ve günlük yaşamlarında çevreye duyarlı davranışlar sergilerler.

 2. Kırsal Bilinç: Kentsel alanlarda yaşayan gençler, kırsal gerçeklik hakkında sınırlı bilgiye sahiptir.

 3. Dijital Beceri: Gençler, güçlü dijital becerilere ve yeni teknolojilerle iletişim kurma yeteneğine sahiptir.

Tarım:

 • Tarım, sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alır ve beslenme, sağlık, kaynakların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve yoksulluğun azaltılması gibi birçok hedefe ulaşmada kilit bir rol oynar.

 • Artan talebi karşılamak için küresel olarak tarımsal verimlilik artışına ihtiyaç vardır, ancak bu artışın sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu, "sürdürülebilir yoğunlaştırma" olarak bilinen kavramı içerir ve tarımda kaynak verimliliğinin artırılmasını amaçlar.

 • Kırsal bağlam genellikle orta-küçük çiftliklerden oluşur ve bazıları çevre eğitimine duyarlı ve uygundur, bazıları ise bu konuda eğitim/bilgi için potansiyel yerlerdir.

Projenin Hedefleri ve Faaliyetleri:

 1. Gençlerin Bilgilendirilmesi: Gençlerin, web'deki yüzeysel bilgilerin (ve bazen sahte haberlerin) ötesine geçerek, vatandaşlar ve tüketicilerle doğrudan etkileşimlerde sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

 2. Doğrudan Deneyim: Gençler, "erdemli" çiftliklerde doğrudan deneyim yaşayarak çevre eğitimi ve iletişim projelerinde çiftliklerle işbirliği yapma fırsatı bulacaktır.

 3. Eğitim ve İletişim: Gençlerin, tarımsal gerçekleri desteklemek için iletişim becerilerini güncellemeleri ve bu alanda çevre eğitimi eylemlerini uygulamaya hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar:

 • Daha bilgili, eğitimli ve nitelikli gençler.

 • Tarım işletmeleri ile bir ağ içinde çalışan gençler.

 • Tarım girişimcilerinin, çevrenin korunmasına yönelik operatörlerin yanı sıra eğitimci olarak da rollerinin daha fazla farkına varmaları.

 • Tarım işletmelerini iletişimde desteklemek için gençlerin dijital becerilerini sağladıkları nesiller arası projelerin geliştirilmesi.

Bu proje, gençlerin ve tarım girişimcilerinin birlikte çalışarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

bottom of page